Ø – skal læses op

Har lyst til rødvin. Rødvin, bare fødder og højt musik.
Åbenstående skjorte og vindue.
Solskin, råb og rødvin.

Rødvin.

Røg i det mørke hul.
Ikke ked af det, ikke trist.
Bare mørk.

Måske er det Ø’et, det gør det.

RØdvin, fØdder, rØg, hØjt, mØrke.

Jeg holder af Ø’er, især dem, man kan kØre til, så man ikke skal med en færge.

Sådan kan man naturligvis ikke skrive det, for Ø’er og Øer er ikke det samme.
Så forsØget på ordspil falder lidt let til jorden, medmindre det bare læses op.

Så vil det fungere til evig tid.